Ukraine

Several visits to Ukraine. 2004 - Kiev, Sumy, Poltava, Donetsk; 2006 - Vinnytsya; 2007 - Kiev.