Ukraina ulice

Tak wygląda ukraińska infrastruktura na niedługo przed rozpoczęciem Euro 2012; ujęcie z drogi Krakowiec-Lwów.