MOUNTAIN RIVER THERAPY

view from the 'szovkova kosycia' motel (dragobrat) 2010 karpathian mountains (ukraine)