Lwów – Львов – Львів – Lviv – Lemberg 2008 (HQ High Quality)

Wycieczka do Lwowa. Lwów (ukr. Львів, łac. Leopolis, niem. Lemberg, jid. לעמבערג Lemberg, ros. Львов) największe miasto zachodniej Ukrainy, stolica obwodu lwowskiego (do 1939 stolica województwa lwowskiego), na Wyżynie Podolskiej, nad Pełtwią; ośrodek przemysłowy; port lotniczy, węzeł kolejowy i drogowy; ośrodek kulturalny i naukowy, Uniwersytet Lwowski (1661), Politechnika Lwowska (1844), Lwowska Galeria Sztuki (1897), Teatr Wielki (1900); cenny zespół obiektów zabytkowych wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1998; główny ośrodek nauki i kultury polskiej na Ukrainie. Stolica województwa ruskiego, jedno z głównych miast I i II Rzeczypospolitej, w okresie rozbiorów ośrodek kultury polskiej i stolica Galicji. Lwów został założony przez księcia Daniela Halickiego ok. 1250 r., wywodzącego się z dynastii Rurykowiczów, który nazwał miasto Lwowem na cześć swojego syna Lwa. Lew Halicki po śmierci ojca przeniósł do Lwowa stolicę Rusi Halicko-Włodzimierskiej.W 1340 r. po śmierci Bolesława Jerzego II miasto na podstawie umowy podpisanej dwa lata wcześniej, zajął Kazimierz III Wielki. W 1350 r ks. litewski Lubart w czasie napadu niszczy Lwów W 1356 Kazimierz Wielki lokował miasto na prawie magdeburskim. Lwów stanowił od tego czasu część Polski. Ludwik Węgierski przyłączył Ruś Halicką do Węgier w 1370. Rządy namiestnicze sprawował tam w imieniu króla książę Władysław Opolczyk. Po jego śmierci w 1379 rządzili tu starostowie węgierscy. W 1387 usunęła ich królowa Jadwiga Andegaweńska, która ostatecznie przyłączyła Ruś Czerwoną do Korony. [1]W 1412 roku stał się siedzibą metropolity łacińskiego. Podobnie jak Kraków czy Gdańsk, Lwów był miastem królewskim o wielkim znaczeniu obronnym i ekonomicznym Polski. źródło: http://pl.wikipedia.org