Ławra Poczajowska.

Video - Romuald Krzyżanowski. Codzienne życie mnichów w Ławrze Poczajowskiej. Poczajów. Ukraina.