Ławra Poczajowska.

Video - Romuald Krzyżanowski.Codzienne życie mnichów w Ławrze Poczajowskiej. Poczajów. Ukraina.