Karpaty Wschodnie w panoramie

Zdjęcia z lat 2008-2010. Myzyka: Fever Ray - Keep the Streets Empty for Me Eddie Vedder - society Hans Zimmer - Leave No Man Behind