30.05.2010 Hortyca.Zaporozhye.Ukraine.29.05.2010 Part2.Idol..wmv

30.05.2010 Hortyca.Zaporozhye.Ukraine.29.05.2010 Part2.Idol..