29.01.2010 Zaporozhye,Ukraine…Winter….wmv

29.01.2010 Zaporozhye,Zaporizhzhja,Ukraine...