26.01.2010 Evening…Ukraine…Zaporizhzhya….wmv

26.01.2010 Evening...Ukraine...Zaporizhzhya...