25 08 2012 Zaporizhzhya Ukraine Summer night

25.08.2012 Zaporizhzhya.Ukraine.Summer night