25.04.2010 Sunday.Zaporizhzhya.Ukraine..wmv

25.04.2010 Sunday.Zaporizhzhya.Ukraine..