24.08.2010 Zaporizhzhya.Ukraine.Right riverside..wmv

24.08.2010 Zaporizhzhya.Ukraine.Right riverside..