02.07.2010 Ukraine,Zaporizhzhya,Evening….wmv

02.07.2010 Ukraine,Zaporizhzhya,Evening