01 07 2011 Monastery UGKC Church Mikhail Archangel Mezhyhirja Transcarpathia Ukraine MOV03384 By Paul V Lashkevich