קייב יהודיה. פרק שלישי

הסרטת מקומות יהודיים בעיר בירה של אוקראינה. 2012