Хацін. Хотин,кинохроника. Hawtin, news-reel 1989

Hawtin. Around the castle in 1621 70000 combined force of Ukraine,Poland and Belarus, under the command of Jan Karol Chodkiewicz - Belarusian military leaders with Ukrainian roots (from the Kiev Boyar Hodara Yurevich, called Khodko, and known in 1431-47) defeated the Turkish army 210000 headed by Sultan Osman second (loss of the Turkish army made up of about 80 thousand people). Thus Europe was saved from the Turkish conquest. In 1673, the armies of the Commonwealth, under the command of the great crown Hetman Jan Sobieski - the future King of Poland (about 40 thousand people) destroyed the Turkish army, led by Hussein Pasha (about 35 thousand people).The Turkish army, by the way, were located behind the fortifications of the old camp of troops Speeches Commonwealth (left over from the Battle of 1621). Хацін. Каля гэтага замка ў 1621 годзе 70-ці тысячнае аб`яднанае войска Украіны, Польшчы і Беларусі пад камандаваннем Яна Кароля Хадкевіча - беларускага ваяводы з украінскімі каранямі (ад Кіеўскага баярына Ходара Юр`евіча, празванага Ходзькам, і вядомага ў 1431-47 ) разграміла 210-ці тысячную турэцкую армію на чале з султанам Асманам-другім (страты турэцкай арміі склалі каля 80 тыс.). Тым самым Еўропа была ўратаваная ад турэцкага заваявання. У 1673 годзе войскі Рэчы Паспалітай пад камандаваннем вял. кароннага гетмана Яна Сабескага (каля 40 тыс. чал.) знішчылі турэцкую армію на чале з Гусейнам - пашою (каля 35 тыс. чал.), якая, дарэчы, атабарылася за ўмацаваннямі старога лагера войскаў Рэчы Паспалітай (застаўся з часоў бітвы 1621 г.).