КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ_KAMYANETS-PODILSKY, UKRAINE (Svitlana Romashko).avi

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ - ХОТИН, 2009 Монтаж Світлани Ромашко [ Fiori@i.ua ]KAMYANETS-PODILSKY - KHOTYN, 2009 Installation by Svitlana RomashkoKAM'JANEC'-PODIL'S'KYJ - CHOTYN, 2009 Lavoro svolto Svitlana Romashko