Закерзоння. Вирій| Curzon Line. Vyriy

Фотосерія українських цвинтарів на Закерзонні (Любачівщина, Надсання, Лемківщина та Бойківщини) в Польщі. Знято під час табору - експедиції Вирій ( http://vyriy.org.ua/ ) 2010р. Музика Пікардійської терції. Фото Петра Задорожного. Photo about ukrainian cemeteries are on Zakerzonnya (Lyubachivschina, Nadsanja, Lemkivschina and Bojkivschyna) in Poland. It is taken off during a camp - expedition Vyriy ( http://vyriy.org.ua/ )of 2010. Music by Pikardiyska Tertsia. Photo by Petro Zadorozhnyy.