SAMI - Znaczek ( instrumental ) - UKRAINA - 06.2011

Żółkiew koło Lwowa - urocza miejscowość koło Lwowa, znane historyczno-kulturalne centrum turystyczne Ukrainy uznawane za perłę renesansu w tym kraju. W XVII wieku Żółkiew była rezydencją polskiego króla Jana III Sobieskiego, aw XVII-XVIII stuleciach słynęła ze szkoły malarskiej oraz szkoły rzeźby w drewnie. Na niewielkim terytorium historycznego centrum, które od 1994 r. ma status Państwowego Historyczno-Architektonicznego Rezerwatu, dzisiaj znajduje się około 55 zabytków architektury, w tym o poziomie światowym. Zdjęcia z wycieczki w czerwcu 2011 r. wykonał syn Artur. Zhovkva near Lviv - a charming village near Lviv, famous historical and cultural tourist center of Ukraine, considered the pearl of the Renaissance in this country. In the seventeenth century was the residence of Zhovkva Polish king Jan III Sobieski in the seventeenth and eighteenth centuries was famous for schools school of painting and sculpture in wood. The small territory of the historical center, which since 1994 has the status of the State Historical-Architectural Reserve, today there are around 55 monuments of architecture, including the global level. Photos from a trip in June 2011 made ​​a son Arthur. Tłumacz Google # Opis ze strony: sun-travel.com.pl

 

 User Comments & Reviews: 0 Comment(s)

Disclaimer: The Video, tag(s) and description on this page is provided by YouTube.com and is subject to the YouTube.com Terms of Service.

Combine Flights?